Počet návštev

DRINK GALLERY LIGA - INFORMÁCIE NA SEZÓNU 2013

Sezóna pozostáva zo 14 kôl. Do konečnej tabuľky sa zaratávajú všetky výsledky. K bodom za turnajový výsledok sa prirátajú aj pomocné body za vyhrané legy. Na A-strane pavúka 2 body a na B-strane pavúka 1 bod za vyhraný leg (voľný postup sa nezarátava). Za prvé hodené bingo (180, 171) alebo zatvorenie nad 100 (101 a viac) dostane daný hráč fľašu šampanského. Ostatní hráči, ktorý hodia bingo alebo dosiahnú zatvorenie nad 100, dostanú jedno čapované pivo/kofolu.
Štartovné na jednotlivé turnaje sú 3 €, hrá sa zadarmo a žetóny sa neplatia.

Pravidlá:
1. Hrá sa 501 DO na 2 víťazné legy.
2. Hra začína rozhodom na stred. Rozhod začína hráč, ktorý je v pavúku uvedený na prvom mieste (ak sa hráči nedohodnú inak). Šípka zapichnutá v absolútnom strede terča (DBULL) sa pred hodom druhého hráča z terča vyberie. V prípade rovnakej vzdialenosti šípiek od stredu terča sa rozhod opakuje v opačnom poradí.
3. Ak hráči neukončia leg do 15. kola, hádže sa rozhod na stred. Hráč, ktorý zapichne šípku bližšie k stredu daný leg vyhráva. Šípka zapichnutá v absolútnom strede terča (DBULL) sa pred hodom druhého hráča z terča vyberie.
4. V prípade, že hráčovi ostane po poslednom kole skóre 51 a viac, a hra nebola ukončená dablom, nenasleduje rozhod na stred, ale automaticky vyhráva jeho súper. V prípade, že je skóre u obidvoch hráčov vyššie ako 50, o víťazovi legu rozhoduje rozhod na stred.