Počet návštev

PREŠOVSKÁ ELÁN CLUB ŠÍPKARSKÁ LIGA

Sezóna pozostáva z 20 kôl. Do konečnej tabuľky sa zaratávajú všetky výsledky. Podmienkou odohratia turnaja je účasť minimalne 5 hráčov. Súčasťou sezóny je aj vianočný, novoročný a veľkonočný turnaj. Bodovanie turnajov sa odvíja od účasti. K bodom za turnajový výsledok sa prirátajú aj pomocné body za vyhrané legy. Na A-strane pavúka 2 body a na B-strane pavúka 1 bod za vyhraný leg. Na turnajoch budeme evidovať všetky bingá (180, 171 a 150 na stredoch) a všetky zatvorenia legu nad 100. Úspešní šípkari v tejto oblasti budú odmenení na konkrétnom turnaji i na záver sezóny.

Štartovné na jednotlivé turnaje (mimo vyššie spomínaných) sú 3 €, hrá sa zadarmo a žetóny sa neplatia. Juniori do 18 rokov štartovné neplatia, ženy a juniori do 23 rokov platia polovičné štartovné.

Odmeňovanie jednotlivých turnajov:  1. miesto  50%, 2. miesto  30%, 3. miesto  20%.

Prezentácia účastníkov začína  o 15.00 hod, začiatok turnaja je stanovený na 15.45 hod.
Dá sa tolerovať akademická štvrťhodinka.

Prípadné ďalšie informácie na tel. číslach 0918 494 488 alebo 0905 162 299.