Počet návštev

EXTREME MUSIC CLUB LIGA - INFORMÁCIE

Sezóna pozostáva z 12 kôl. Do konečnej tabuľky sa zaratávajú všetky výsledky. K bodom za turnajový výsledok sa prirátajú aj pomocné body za vyhrané legy. Na A-strane pavúka 2 body a na B-strane pavúka 1 bod za vyhraný leg.
Štartovné na jednotlivé turnaje sú 3 €, hrá sa zadarmo a žetóny sa neplatia.

Pravidlá:
1. Fair play. Všetky spory sa snažia hráči riešiť medzi sebou.
2. Hra - 501 DO.
3. Hra začína rozhodom na stred, rozhod začína hráč, ktorý je v pavúku uvedený na prvom mieste, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak. Šípka zapichnutá v absolútnom strede terča (DBULL) sa pred hodom druhého hráča z terča vyberie. V prípade rovnakej vzdialenosti šípiek od stredu terča sa rozhod opakuje v opačnom poradí. V prípade, že sa hráčovi šípka pri hode nazapichne do terča, hráč hod opakuje maximálne dvakrát.
4. Prístroj zastáva úlohu rozhodcu. Akékoľvek skóre zapísané strojom platí. Výnimkou je iba víťazná šípka (správny double).
5. V prípade, že hráčovi ostane po poslednom kole skóre vyššie ako 50, t.j. 51 a viac, a hra nebola ukončená doublom, nenasleduje rozhod na stred, ale automaticky vyhráva jeho súper. V prípade, že je skóre u obidvoch hráčov vyššie ako 50, o víťazovi legu rozhoduje rozhod na stred.