Počet návštev

PREŠOVSKÁ REDDRAGON PREMIER LIGA
PRAVIDLÁ

Trvanie:
Každý nepárny ročník trvá od 01. 01. do 31. 07. v danom roku.
Každý párny ročník trvá od 01. 08. do 31. 12. v danom roku.

Štartovné:
0 EUR

Hráči:
Do RedDragon Premier Ligy sa nemožno prihlásiť!
Právo zúčastniť sa automaticky získavajú prví štyria hráči v rebríčku Prešovskej RedDragon steelovej ligy.
Párny ročník – prví štyria hráči podľa rebríčka zostaveného na základe dosiahnutých výsledkov v 1. až 8. kole Prešovskej RedDragon steelovej ligy.
Nepárny ročník – prví štyria hráči podľa rebríčka zostaveného na základe dosiahnutých výsledkov v 9. až 16. kole Prešovskej RedDragon steelovej ligy.

Herný systém:
Hrá sa 501 DO na 5 víťazných legov (vyhráva hráč, ktorý ako prvý získa 5 legov).
Pred zápasom sa nehádže rozhod na stred.
Nepárny leg začína vždy hráč uvedený v zápise ako domáci/párny leg začína vždy hráč uvedený v zápise ako hosť.
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (doma/vonku).
Každý hráč odohrá 6 zápasov.
Výhra – 3 body/prehra – 0 bodov.
Víťazom daného ročníka RedDragon Premier Ligy sa po odohratí všetkých zápasov v skupine stáva hráč, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v konečnej tabuľke.
O poradí v konečnej tabuľke rozhodujú vzájomné zápasy, lepšie skóre zo vzájomných zápasov a celkové skóre, resp. mikrotabuľka.

Odmeny:
Víťaz RedDragon Premier Ligy získava putovný pohár a fľašu šampanského.

Hrací deň:
Zápasy sa odohrajú vždy pred turnajom Prešovskej RedDragon steelovej ligy v čase od 15:00 do 16:00.