Počet návštev

PREŠOVSKÁ REDDRAGON STEELOVÁ LIGA
PRAVIDLÁ

Sezóna pozostáva zo 16 turnajov, ktoré sa uskutočnia v jednom kalendárnom roku (od 1.1. do 31.12.). Do konečnej tabuľky sa zaratávajú výsledky všetkých odohraných turnajov. Podmienkou uskutočnenia turnaja je účasť minimálne troch hráčov.

Štartovné

Štartovné na každý turnaj je 2 eurá pre mužov a 1,50 eura pre ženy.

Herný systém

Hrá sa 501 DO, o tretie miesto sa nehrá.


3 hráči – jedna skupina (zápas sa hrá na tri víťazné legy), KO pavúk sa nehrá – finančnú odmenu získava len celkový víťaz

4 hráči – jedna skupina (zápas sa hrá na tri víťazné legy), KO pavúk pre 4 hráčov – finančnú odmenu získava len celkový víťaz

5 až 7 hráčov – jedna skupina (zápas sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 4 hráčov

8 hráčov – dve skupiny (zápas v skupine sa hrá na tri víťazné legy), KO pavúk pre 4 hráčov

9 až 14 hráčov – dve skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 8 hráčov (7 zápasov v pavúku)

15 a 16 hráčov – štyri skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 8 hráčov (7 zápasov v pavúku)

17 až 23 hráčov – štyri skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku)

24 hráčov – osem skupín (zápas v skupine sa hrá na tri víťazné legy), KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku)

25 až 32 hráčov – osem skupín (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku)

33 až 64 hráčov – KO pavúk pre 64 hráčov (43 zápasov v pavúku)

Zápasy v pavúku sa hrajú na 3 a viac víťazných legov (podľa časových možností).

 

Ak majú dvaja hráči v skupine rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich umiestnení vzájomný zápas. Ak majú viac ako dvaja hráči v skupine rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich umiestnení mikrotabuľka.

Rozdeľovanie odmien

Finančnú odmenu získava víťaz turnaja a neúspešný finalista (len ak je počet hráčov 5 a viac). Výška odmien závisí od počtu hráčov a je uvedená v tabuľke nižšie. Ak jeden z finalistov nenastúpi na zápas, finančná odmena mu vyplatená nebude, ale pripíše sa do banku.

 

Počet hráčov

Štartovné (EUR)

1. miesto

2. miesto

BANK

3

6,00

4,00

-

2,00

4

8,00

5,00

-

3,00

5

10,00

5,00

3,00

2,00

6

12,00

6,00

3,50

2,50

7

14,00

7,00

4,00

3,00

8

16,00

8,00

4,50

3,50

9

18,00

9,00

5,00

4,00

10

20,00

10,00

6,00

4,00

11

22,00

11,00

6,50

4,50

12

24,00

12,00

7,00

5,00

13

26,00

13,00

7,50

5,50

14

28,00

14,00

8,00

6,00

15

30,00

15,00

9,00

6,00

16

32,00

16,00

9,50

6,50

17

34,00

17,00

10,00

7,00

18

36,00

18,00

10,50

7,50

19

38,00

19,00

11,00

8,00

20

40,00

20,00

12,00

8,00

21

42,00

21,00

12,50

8,50

22

44,00

22,00

13,00

9,00

23

46,00

23,00

13,50

9,50

24

48,00

24,00

14,00

10,00

25

50,00

25,00

15,00

10,00

26

52,00

26,00

15,50

10,50

27

54,00

27,00

16,00

10,00

28

56,00

28,00

16,50

11,50

29

58,00

29,00

17,00

12,00

30

60,00

30,00

18,00

12,00

31

62,00

31,00

18,50

12,50

32

64,00

32,00

19,00

13,00

Celá sezóna:

1. miesto – pohár + šampanské + poukaz na 10 čapovaných pív v Elán Clube/10 plechoviek/nealko

2. miesto – pohár + šampanské + poukaz na 6 čapovaných pív v Elán Clube/6 plechoviek/nealko

3. miesto – pohár + šampanské + poukaz na 4 čapované pivá v Elán Clube/4 plechovky/nealko

4. až 6. miesto – pohár

Hráč s najvyšším počtom hodených bíng a zatvorení nad 100 (101 – 170) obdrží na konci sezóny pohár + poukaz na 5 čapovaných pív v Elán Clube/4 plechovky/nealko.

Víťaz celej sezóny získava aj putovný pohár. Hráč so štyrmi celkovými prvenstvami získava putovný pohár do osobného vlastníctva.

2010 – Milan Štefaňák, 2011 – Milan Štefaňák, 2012 – Milan Štefaňák, 2013 - ?

 

Bodovanie

UMIESTNENIE

NAD 32 HRÁČOV

NAD 16 HRÁČOV

NAD 8 HRÁČOV

DO 8 HRÁČOV

1.

160

120

90

60

2.

120

90

60

40

3. - 4.

90

60

40

20

5. - 8.

60

40

20

10

9. - 16.

40

20

10

 

17. - 32.

20

10

 

 

33. -  64.

10

 

 

 

Doplnkové body:

1 bod za každý vyhratý zápas v turnaji, každé bingo (3xT20, 3xT19, 3xDBULL), zatvorenie nad 100 (101 až 170).